Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov stredoškolákov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní mali samosprávne kraje určiť počty žiakov do 15. novembra a do 30. novembra ich zverejniť na internete.
"Pretože vyhláška ministerstva školstva nadobudla účinnosť až 15. septembra 2018 a neboli k dispozícii všetky vstupné údaje, tak všetky samosprávne kraje postupovali podľa paragrafu 9. To znamená, že vyhodnocovali len tie údaje a kritériá, ktoré boli k dispozícii, a nevyhodnocovali tie čiastkové kritériá podľa vyhlášky, ku ktorým neboli dodané vstupné dáta z ústredných orgánov štátnej správy," priblížila Hilčíková, vedúca odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Zástupcovia samosprávnych krajov sa zhodli na tom, že vyhláška ministerstva školstva bola nejasná a kritériá nezohľadňujú regionálne stratégie, potreby trhu práce, ani požiadavky jednotlivých škôl. V rámci Združenia samosprávnych krajov SK8 preto budú žiadať, aby ministerstvo školstva novelizovalo túto vyhlášku, pričom podávajú pomocnú ruku pri príprave legislatívneho rámca.

Okrem toho, samosprávne kraje ešte 21. novembra 2018 žiadali ministerstvo o stanovisko týkajúce sa tejto vyhlášky, no odpoveď stále nedostali. Vyzývajú ho preto na odpoveď a  spoločné rokovanie k problematike určovania počtu prvákov pre školský rok 2019/2020. Stať by sa tak malo tento mesiac, ešte pred posudzovaním žiadostí, ktoré ministerstvu zaslali zriaďovatelia stredných škôl nespokojní s počtami prvákov, o ktorých v novembri rozhodli samosprávne kraje.
„Chceme do tohto dialógu zahrnúť všetkých zúčastnených aktérov, vrátane zástupcov súkromných, cirkevných a verejných škôl, expertov zo zahraničia a ministerstvo školstva, ktoré ma oveľa väčšie kompetencie v oblasti stredných škôl, ako samosprávne kraje. Budeme sa snažiť odstraňovať tieto problémy tak, aby naše stredné školstvo smerovalo k zvyšovaniu kvality,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Z pracovného stretnutia

Zástupcovia samosprávnych krajov a škôl sa tiež dohodli na vytvorení pracovnej skupiny pre dlhodobú spoluprácu všetkých aktérov v oblasti vzdelávania v každom kraji.

"Spoločná pracovná skupina by mala, na rozdiel od predchádzajúcich období, kedy sa rozhodovalo o nás bez nás, formulovať spoločné východiská k tomu, ako budú rozhodovať samosprávne kraje - s rešpektom k ostatným zriaďovateľom. Doteraz samosprávne kraje ako zriaďovateľ rozhodovali v konflikte záujmov, preto sa často stávalo, že neodôvodnene znižovali počty žiakov v súkromných a cirkevných školách," povedala Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.