Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Workshop ELISE 14.12.2018

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V prvom sme informovali našich partnerov o novom prístupe štátu k regionálnemu a inovačnému rozvoju v území prostredníctvom Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR, agendy 2030 a Národného investičného plánu. V ďalšej prednáške sme ich informovali o zámere MHSR pripraviť výzvu pre klastre ako aj našu komunikáciu s klastrovou asociáciou SR a odbornými zložkami MHSR a MŠSR. Pri nastavení výzvy týkajúcej sa výberových kritérií, oprávnených aktivít, dĺžky a výšky financovania klastrov. V rámci diskusie vstúpil riaditeľ IT Valley Pavol Mirossay a riaditeľ klastra ATR Jaroslav Jezný s cennými návrhmi a pripomienkami. Informovali sme našich partnerov, že slovenská časť projektu ELISE má ambíciu v rámci akčného plánu iniciovať vznik klastra v oblasti life science (zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie). Tento proces plánujeme spustiť v prvom polroku 2019.

V druhej časti Martin Haranta z CLS podrobne predstavil 3 dobré praktiky inovatívnych nástrojov, ktoré sú vhodné pre slovenské prostredie. Celkovo sme posudzovali 24 praktík v rámci projektu ELISE, z toho je 8 potenciálne vhodných pre slovenský inovačný ekosystém a z nich sme vybrali hore uvedené 3. Po každom predstavení sa spýtal našich partnerov za okrúhlym stolom, či by si ich vedeli predstaviť a aplikovať v ich domácom prostredí a aký by videli v nich prínos. Odpovede boli ku všetkým trom s istými obmedzeniami kladné, s jednou podmienkou, ktorá je však kritická a to je cena práce výskumných a inovačných pracovníkov, hlavne doktorandov a post doktorandov. Tá je veľmi nízka a slabo motivačná.

Dotkli sme sa aj dostupnosti kvality mentorov a odborníkov zodpovedných za transfer technológie a komunikácie s priemyslom. Identifikovali sme aj problémy spojené s EŠIF pri rozvoji a budovaní ľudských kapacít. V diskusii bolo zdôraznené, že tréning by mali absolvovať odborníci, ktorí takúto potrebu osobne majú a vyžadujú a v žiadnom prípade by to nemalo ísť cez príkazy nadriadených pracovníkov. V rámci predstavenia nástroja pre podporu stáži v zahraničí s cieľom získať cenné skúsenosti vo výskumnej agende a inovačnom manažmente bolo konštatované zástupcami výskumných inštitúcií, že sa často stáva, že vyslaní pracovníci po uskutočnení stáže, zostávajú na zahraničných pracoviskách a nevracajú sa domov. V rámci inovačnej cesty od nápadu po uvedenie produktu a služby na trh SR bol identifikovaný nedostatok spojený s tzv. fázou „Dead Valley“, kedy po vypracovaní a testovaní funkčného prototypu a jeho patentovaní nie sú vhodné finančné nástroje, ktoré by umožnili výskumnej inštitúcií uviesť tento výrobok, službu na trh. 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.