Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Termín vyúčtovania pracovnej cesty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Zamestnanec nedodržal 10-dňový termín na predloženie písomných dokladov potrebných na vyúčtovanie náhrad a zamestnávateľ nedodržal 10-dňový termín na vykonanie vyúčtovania pracovnej cesty zamestnanca.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 36 ods. 7 a 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.

Odporúčanie

Zamestnávateľovi predkladať písomné doklady potrebné na vyúčtovanie cestovných náhrad do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty. Zamestnávateľ vykoná vyúčtovanie pracovnej cesty do 10 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov a uspokojí nároky zamestnanca najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.