Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nezaúčtovanie inventarizačného rozdielu do účtovného obdobia, v ktorom bol zistený

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

K 31.12.2017 bolo zistené manko pri účte 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí. Kontrolovaný subjekt nezaúčtoval inventarizačný rozdiel (manko) do účtovného obdobia, v ktorom bol zistený.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 30 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Odporúčanie

Inventarizačný rozdiel vždy zaúčtovať do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.