Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odpisový plán a odpisy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

V odpisovom pláne dlhodobého majetku boli určené odpisy v rozpore s predpokladanou dobou používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Osobné motorové vozidlo bolo zaradené do odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

§ 30 ods. 7 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Odporúčanie

Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisovať počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Pri tvorbe odpisového plánu zohľadňovať dobu použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa zohľadní očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia, očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva, technické a morálne zastaranie, zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.