Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Netvorenie rezervného fondu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Príspevková organizácia z kladného výsledku hospodárenia netvorila rezervný fond. Výsledok hospodárenia zaúčtovala na stranu MD účtu 431 – Výsledok hospodárenia a na stranu D  účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Z kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie tvoriť rezervný fond, ktorý je možné použiť na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.