Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Električky sa môžu vrátiť na Moldavskú

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ústne kolaudačné konanie na posledný úsek električkovej trate v rámci stavby MET v Košiciach prebehlo v stredu 26. septembra. Žiadateľ, mesto Košice, doložil na kolaudačnom konaní všetky dokumenty potrebné na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh na základe výsledkov kolaudačného konania vydal v piatok 28. septembra kolaudačné rozhodnutie.

„Košický samosprávny kraj v priebehu dvoch dní vydal kolaudačné rozhodnutie, čo pri tak zložitých stavbách nie je obvyklé. Chceli sme vyjsť v ústrety všetkých Košičanom, aby mestská hromadná doprava premávala po zrekonštruovaných tratiach tak, ako sú na ňu zvyknutí. Košičanom prajeme príjemné cestovanie bez doterajších dopravných obmedzení,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Po úspešnom doručení kolaudačného rozhodnutia účastníkom konania už nič nebráni tomu, aby sa električky vrátili na Moldavskú a Štúrovu.

Kolaudačné rozhodnutie vydal špeciálny stavebný úrad na časť stavby Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, a to na úsek trate Krajský súd – kruhový objazd Moldavská a kruhovú križovatku Moldavská.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.