Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Územná školská rada

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Územná školská rada v územnej pôsobnosti KSK je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy pedagógov, ostatných zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Dňa 12. júna 2019 sa na Košickom samosprávnom kraji konali voľby do Územnej školskej rady pri Košickom samosprávnom kraji na volebné obdobie 2019 - 2022. Právo voliť podľa § 6 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 má predseda rady školy. Na základe výsledkov tajného hlasovania boli za členov ÚŠR zvolení najvyšším počtom hlasov:

4 členovia z predsedov rád škôl:

3 členovia z riaditeľov stredných škôl:

2 členovia ako zástupcovia rodičov žiakov stredných škôl KSK:

Ustanovujúce zasadnutie Územnej školskej rady sa bude konať dňa 25. júna 2019.

Štatút rady

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.