Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Územná školská rada

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Územná školská rada v územnej pôsobnosti KSK je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy pedagógov, ostatných zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Dňa 12. júna 2019 sa na Košickom samosprávnom kraji konali voľby do Územnej školskej rady pri Košickom samosprávnom kraji na volebné obdobie 2019 - 2022. Právo voliť podľa § 6 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 má predseda rady školy. Na základe výsledkov tajného hlasovania boli za členov ÚŠR zvolení najvyšším počtom hlasov:

4 členovia z predsedov rád škôl:

3 členovia z riaditeľov stredných škôl:

2 členovia ako zástupcovia rodičov žiakov stredných škôl KSK:

Na ustanovujúcom zasadnutí Územnej školskej rady, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2019, bol do funkcie predsedu Územnej školskej rady tajným hlasovaním zvolený Mgr. Milan Kudrik.

Štatút rady

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.