Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Program Terra Incognita v tomto roku podporí projekty za vyše 100-tisíc eur

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Príhovor riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchuV Košiciach si dnes prevzali dekréty úspešní žiadatelia o podporu projektov rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji. V tomto roku dostane finančnú podporu celkom osem projektov, pričom jednotlivá výška dotácie oproti predošlému roku výrazne narástla – pohybuje sa v rozpätí 6-tisíc až 25-tisíc eur. Celková výška financovania projektov cez program KSK Terra Incognita činí 105-tisíc eur. „V tomto roku je na cestovný ruch v Košickom kraji vyčlenených viac financií, ako vlani, to znamená aj viac prostriedkov pre program Terra Incognita. V rámci neho nie je naším cieľom dielčia podpora veľkého množstva projektov, ale skôr efektívne sústredenie disponibilných prostriedkov. To znamená vyššie jednotlivé príspevky a následne viditeľnejšie zmeny s výraznejším dopadom pre turizmus v jednotlivých lokalitách. Finančné prostriedky vyčlenené na program Terra Incognita chceme sústrediť do konkrétnych projektov v rámci celého územia nášho kraja. Veľmi nás teší, že tento rok bude vďaka programu Terra Incognita podporený napríklad projekt otvorenej galérie s osvetlením Margecianskeho tunela, ale aj obnova areálu bežeckého lyžovania v okolí Dobšinskej ľadovej jaskyne,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pri slávnostnom odovzdaní dekrétov úspešným žiadateľom. Podľa Trnku je dôležité, že všetci predostreli nielen jasnú koncepciu projektov, ale tiež víziu ich dlhodobého rozvoja.

Spoločná fotografiaProgram Terra Incognita je verejnosťou vnímaný najmä cez podporu Top podujatí Košického kraja. Jeho dôležitou súčasťou sú však aj mechanizmy na podporu projektov rozvoja cestovného ruchu v regióne. Jednou líniou sú Top lokality, teda projekty rozvíjajúce návštevnícku infraštruktúru v blízkom okolí pamiatok Svetového dedičstva UNESCO. Druhý mechanizmus – Top výlety – má za cieľ podporiť nové služby na troch tematických cestách v kraji, s cieľom zanechania výnimočného zážitku u návštevníka. „Nemôžeme hovoriť ‚nedá sa‘ a hľadať si dôvody. Snažíme sa nachádzať spôsoby, ako turizmus posúvať a pomáhať mu, aj keď v Košickom kraji v tomto odvetví chýba silný investor. Ide nám o systematické budovanie menších, vnútorne prepojených návštevníckych území v spolupráci s miestnymi subjektmi. Vlani sme dokázali malou investíciou, v spolupráci s obcou Ruská Bystrá, skvalitniť služby pre návštevníka v tamojšom drevenom kostolíku. Okamžite sa to premietlo do návštevnosti. Tento rok posúvame projekt ďalej – v Chráme Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša pribudne viacjazyčný audio-sprievodca a spoločne s neďalekou obcou Beňatina sa púšťame do vybudovania infraštruktúry okolo známeho Beňatinského lomu,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Ktoré projekty budú podporené cez TOP lokality

Ktoré projekty budú podporené cez TOP výlety

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.