Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Deň priateľstva a dobrosusedstva bude vo Vyšnom Nemeckom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cieľom každoročného medzinárodného podujatia je vytváranie priaznivého prostredia na budovanie a posilňovanie priateľských partnerských vzťahov, na  vytváranie podmienok na nadväzovanie kontaktov a rozvoj cezhraničnej spolupráce slovenských a ukrajinských subjektov na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach. Tento rok je hlavným organizátorom Dňa priateľstva a dobrosusedstva Košický samosprávny kraj, ktorý na podujatí spolupracuje s Prešovským samosprávnym krajom, Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou.

Počas Dňa priateľstva a dobrosusedstva zástupcovia oboch krajín podpíšu desiaty  Vykonávací protokol k Memorandu o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom, Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou na obdobie máj 2018 – máj 2019. Memorandum o spolupráci bolo podpísané v októbri roku 2006.

K podpisu protokolov sa pridajú aj obce z dvoch strán hranice. Z Košického kraja to bude Tibava a zakarpatská obec Boboviše, Ostrov a Kibľary, Orechová a Orichovici, Ruská a Palaď-Komarivci. Z Prešovského samosprávneho kraja sa na spolupráci s ukrajinským partnerom dohodnú Beloveža a Verchnij Koropec, Kurimka a Ivanivci, Kamienka a Ruski Komarivtsi, Hažlín a Chynadiovo.

Vykonávací protokol zahŕňa aktivity v oblastiach regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, pomoci a rozvoja spolupráce na úrovni miestnej samosprávy a  sociálnych služieb a životného prostredia.

„Od podpisu Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou ubehlo už viac než desať rokov. Za ten čas sa zrealizovalo niekoľko spoločných projektov, ktoré podporili spoluprácu oboch regiónov. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj naďalej. Chceme zapájať aj subjekty cestovného ruchu, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ako aj neziskové organizácie a agentúry regionálneho rozvoja, aby sme posilnili priaznivé priateľské vzťahy a ďalej rozvíjali spoluprácu oboch samospráv,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

V tomto roku by sa mali zrealizovať návštevy predstaviteľov regiónov v Košiciach a Užhorode. Medzi plánovanými aktivitami je aj spolupráca pri realizácii a propagácii diaľkových cyklistických koridorov, ale aj výmena informácií a skúseností pamäťových a fondových inštitúcií pri zachovávaní kultúrneho dedičstva. K budovaniu občianskej spoločnosti by mohol prispieť projekt Krokom smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod, k zlepšeniu sociálnych služieb zasa vzdelávací projekt pre zamestnancov týchto zariadení KVApka.

Na oboch stranách hranice sa doteraz uskutočnil rad významných spoločenských, kultúrnych a  ekonomických projektov a akcií, v ktorých sa ako partneri stretli regionálne a miestne samosprávy, školy, rôzne inštitúcie, kultúrne zariadenia, neziskové organizácie, aktéri v cestovnom ruchu. Spoločné aktivity pokrývajú veľkú časť života obyvateľov východného Slovenska a Zakarpatska.

K dobrej nálade na „hraničke“ prispeje tento rok aj program, v ktorom dopoludnia vystúpi ukrajinský súbor mažoretiek MAKY, folklórny súbor Zemplín z Michaloviec a kultúrne zoskupenie Barvinok z Kamienky – mandolínový orchester a spevácka skupina.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.