Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Medzi pozvaných hostí patrili zástupcovia Riadiaceho orgánu Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko - Úrad vlády Maďarska, zástupcovia Národného orgánu – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zástupkyňa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o., zástupcovia Banskobystrického kraja, zástupcovia Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Szabolc-Szatmár-Bereg župy, Heves župy, Nógrád župy, pôsobiacich ako riadni členovia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Funkciu pozorovateľov napĺňali zástupcovia Spoločného technického sekretariátu a Košického samosprávneho kraja.

Zasadnutie prebehlo pod záštitou Vedúceho prijímateľa Strešných projektov pre Východnú programovú oblasť EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným a bolo vedené pani riaditeľkou Ing. Juliannou Orbán Máté PhD., na pozícii predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov.

Zasadnutia sa zúčastnil aj projektový tím Fondu malých projektov, ktorý pripravoval riadiacu dokumentáciu k implementácii Fondu malých projektov od októbra 2017 a predloženú k schváleniu na 1. Zasadnutí MV FMP.

V rámci 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov členovia schválili Rokovací poriadok MV pre FMP, Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty s jej prílohami a Príručku pre hodnotiteľov.

Zasadnutie prebiehalo na vysoko profesionálnej úrovni v príjemnej a priateľskej atmosfére. Jednotlivé časti predloženej podpornej riadiacej dokumentácie k implementácii malých projektov boli schválené a pripomienky budú zapracované v čo najkratšom čase.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.