Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nádhera pod zemou i nad zemou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Gemer je bohatý na množstvo unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok. Projekt Nádhera pod zemou i nad zemou je venovaný prezentácii prírodných krás a pamiatok regiónu. Cieľovou skupinou projektu je stredoškolská mládež a hlavnou úlohou bude zoznámiť študentov zaujímavou formou s výnimočnými hodnotami, ktoré sú v neďalekom okolí, inšpirovať ich k aktivitám pri ich ochrane, ako aj k štúdiu odborov, ktoré môžu rozvinúť potenciál týchto pokladov.


„Prednáška na tému Pamiatky UNESCO na Gemeri, zameraná na prezentáciu kostolov, je plánovaná na 22. mája a prednáška na tému Ľadová krása v podzemí  na prezentáciu jaskýň bude 23. mája,“ prezradila Anna Kešeláková, pracovníčka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave a pokračovala „Prednáška na tému Biblické príbehy v kostoloch nasleduje 19. júna a Krásna a jedinečná nádhera 20. júna v priestoroch knižnice“.


Európska únia vyhlásila rok 2018  za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo zahŕňa zdroje z minulosti v rôznych formách a aspektoch. Patria sem pamiatky, lokality, tradície, zachované znalosti a prejavy ľudskej tvorivosti, ako aj zbierky, ktoré uchovávajú a spravujú múzeá, knižnice a archívy. Konkrétnym cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo svojej krajiny, Európy, ako aj posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. Hlavným cieľom európskeho roka je podporovať kultúrne dedičstvo v rámci kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu, zvýšiť jeho prínos pre spoločnosť a ekonomiku a propagovať ho aj navonok. To, že EÚ si chce tento rok uctiť svoje kultúrne dedičstvo, je odozvou na ničenie kultúrnych pamiatok na Blízkom východe.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.