Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Chcete vedieť ako sa zorientovať v zdrojoch verejných financií na rozvoj vášho podnikateľského nápadu? Prihláste sa na workshop.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Počas 3 hodín workshopu sa okrem iného dozviete:

O lektorovi

Mgr. Ing. Kamil Kubík - v súčasnosti pracuje ako odborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji. Úspešne odkonzultoval vyše 100 projektov so subjektami z neziskového, verejného a súkromného sektora, ktorým pomáhal pri vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je víťazom celoslovenskej súťaže Tatra banky a.s. cez platformu Challengest a je držiteľom viacerých manažérskych certifikátov z oblasti riadenia finančných nástrojov, projektového manažmentu, financií, riadenia procesov a ďalších.

Kedy?

10.5.2018

16:00 – 19:00 hod.

Kde?

Budova Úradu KSK, Námestie Maratónu mieru 1, zasadacia miestnosť č. 310 (najvyššie poschodie)

Registrujte sa tu: https://goo.gl/forms/Wdd1iCzxTVBB6mpN2

Ukončenie registrácie: registrácia je stále otvorená

Kapacita workshopu je 30 osôb.

Kontakt:

ap.ke@npc.sk

Workshop, ako forma jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.


Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Účasť je bezplatná.

 

Workshop podporujú:

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.