Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Košickom samosprávnom kraji sa číta nielen v marci

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zo štatistík knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja vyplýva, že čitateľov je stále viac, a to nielen v marci. V roku 2017 evidovali knižnice 25 263 aktívnych čitateľov, čo je o 600 viac, než v roku 2014.

V piatich regionálnych knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je aktuálne takmer 576-tisíc knižničných jednotiek. Okrem samotnej literatúry sa knižnice stávajú čoraz častejšie centrami rôznych kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí. Napríklad vlani sa ich konalo spolu 1 753.

„Nové technológie a médiá, ktoré denne využívame, vo všeobecnosti oslabili vzťah k čítaniu. Výskumy Európskej únie preukazujú, že kvalita kultivovaného čítania na Slovensku poklesla a čítanie s porozumením je na nedostatočnej úrovni. O to viac ma teší skutočnosť, že knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK robia všetko preto, aby opäť prilákali čitateľov do svojich priestorov, či už atraktívnymi knižnými titulmi alebo zaujímavými podujatiami. Zodpovedne pracujú so všetkými kategóriami návštevníkov, o čom svedčí aj pestrá ponuka aktivít v tomto roku,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj napomáha k rozvoju knižničných služieb a dbá o zvyšovanie kvality štandardov činnosti knižníc. Každoročne nakupuje nové knižné tituly a zavádza aj tzv. štandardy činnosti knižníc. Zamerané sú na aktuálne trendy v rozvoji a inovatívne ukazovatele tak, aby sa knižničné služby v regióne rozvíjali.

NIEKTORÉ Z AKTIVÍT KNIŽNÍC V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PôSOBNOSTI KSK V ROKU 2018:

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Zemplínska knižnica v Trebišove

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.