Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Múzeum zdigitalizovalo sklenené negatívy historických fotografií

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Tematicky bol výber zameraný na zábery zachytávajúce muzeálne výstavy, architektúru mesta, skupinové a samostatné portréty a udalosti, ktoré sa použijú aj pri pripravovaných výstavách a publikáciách Východoslovenského múzea v Košiciach v roku 2018. Oproti etapám v minulom období sa okrem digitalizácie pristúpilo k odbornému ošetreniu zbierok. Konzervátori a reštaurátori Východoslovenského múzea boli pod odborným dohľadom vyškolení v teoretickej a praktickej časti ošetrenia.

„Jednotlivé sklenené negatívy prešli základným zadokumentovaním stavu poškodenia, na základe ktorého bol určený postup ošetrenia. Pri ňom sa museli zohľadňovať časté pôvodné retušovacie zásahy do diela a celkový stav zbierky. Po očistení zbierky sa vymenil aj starý nevhodný obalový materiál podľa aktuálnych kritérií zodpovedajúcich modernej ochrane zbierok,“ vysvetľuje  Dušan Béreš z Východoslovenského múzea.

Digitalizácia sklenených negatívov v súčasnosti umožňuje múzeu získanie kvalitnej reprodukcie minimálne v rozlíšení 22 Mpx a následná postprocesová úprava v softvéri umožňuje skvalitnenie záberu.    

Digitalizácia sklenených negatívov finančne podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia prispela k ošetreniu a ochrane zbierkových predmetov a ich digitalizácii pre výskumné a bádateľské účely. Široké využitie všetkých doteraz digitalizovaných sklenených negatívov od roku 2009 sa predpokladá pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR v roku 2018 v spolupráci s inými výskumnými, pamäťovými a kultúrnymi inštitúciami.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.