Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Použitie prevádzkového normatívu, určeného na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy, na preplatenie kurzu o získanie inštruktorského oprávnenia pre zamestnanca podieľajúceho sa na podnikateľskej činnosti školy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Škola preplatila zamestnancovi kurz o získanie inštruktorského oprávnenia vykonávať kurzy v autoškole (podnikateľská činnosť školy). Úhrada bola vykonaná z prevádzkového normatívu, určeného na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy (zdroj 111-002), čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 6) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Finančné prostriedky na preplatenie kurzu o získanie inštruktorského oprávnenia, pre zamestnanca podieľajúceho sa na podnikateľskej činnosti školy, čerpať z prostriedkov podnikateľskej činnosti, nie z normatívnych finančných prostriedkov hlavnej činnosti - zdroj  111-002. Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov pripadajúce na jedného žiaka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2017

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.