Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Divadlá budú spolupracovať s univerzitou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa usiluje v ostatných rokoch úzko spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami na území mesta Košice. Rektor univerzity Pavol Sovák podpísal 5. decembra 2017 rmemorandum o spolupráci s divadlami sídliacimi na území mesta Košice. Za Štátne divadlo Košice, Bábkové divadlo KošiceDivadlo Thália Színház memorandum podpísali ich riaditelia Peter Himič, Pavol Hrehorčák a József Czajlik. Zriaďovateľom Bábkového divadla a Divadla Thália Színház je Košický samosprávny kraj.

Zmluvné strany potvrdili spoločnú vôľu dlhodobo a aktívne spolupracovať. UPJŠ v Košiciach sa zaviazala podporovať podujatia organizované spomenutými divadlami vytvorením mediálneho a publicistického priestoru v tlačovinách a iných médiách pôsobiacich na UPJŠ v Košiciach a prezentáciu ich hereckých a režisérskych osobností na pôde univerzity.

Cieľom otvorenia sa univerzity divadelnej kultúre v meste Košice je informovať akademickú obec o činnosti Štátneho divadla,  Bábkového divadla a Divadla Thália Színház, ale zároveň umožniť zamestnancom a študentom, deťom zamestnancov univerzity a tej časti akademickej obce univerzity, ktorá má blízko k maďarskej divadelnej kultúre, bližší a aktívnejší kontakt s divadelným umením.

Riaditelia divadiel, ktorí podpísali memorandum, sa zaviazali podľa organizačných a kapacitných možností zabezpečiť pre študentov návštevu pracovísk divadiel a za podmienok, stanovených zákonom, umožniť im aktívne sa podieľať na činnostiach spojených s tvorbou inscenácií. Okrem toho privítali aj možnosť aktívne spolupracovať s organizáciami pôsobiacimi na univerzite, ktorých úlohou je informovať študentov a širokú verejnosť o aktuálnych udalostiach v ich divadelnom živote. Zároveň potvrdili, že poskytnú možnosť pracovníkom UPJŠ v Košiciach za dopredu dohodnutých podmienok využívať priestory divadiel na kultúrno-spoločenské a umelecké aktivity.  

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.