Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Otvorenie mosta je podmienené splnením všetkých legislatívnych podmienok

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Koncom minulého týždňa položili na most asfaltové vrstvy vozovky a pripravili osadenie zvodidiel. Pracovníci spoločnosti Strabag s.r.o., ktorá je zhotoviteľom stavby, aktuálne pracujú na ukončení chodníkov, osadení zvodidiel, odstránení pomocných lávok a umiestnení vodovodného potrubia. Zhotoviteľ predpokladá, že v stredu 29. novembra sa uskutoční zaťažovacia skúška mosta. Ďalší postup bude závisieť od výsledkov tejto skúšky.

Po odovzdaní stavby bude nasledovať kolaudácia. Zároveň zasadne krízový štáb, ktorý od vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. decembra 2016 koordinuje všetky činnosti súvisiace so zmierňovaním dôsledkov havarijného stavu. Ak budú splnené všetky náležitosti, ktoré vyžaduje platná legislatíva, most cez Ružín bude otvorený pre dopravu v nedeľu 10. decembra. Prvý autobus prímestskej autobusovej dopravy by mal prejsť po moste 10. decembra 2017 o 4:45 hod. ráno.

Spoje prímestskej autobusovej dopravy podľa nového grafikonu už počítajú s linkami, ktoré budú prechádzať po moste a opätovne spoja krajské mesto s Hnileckou a Hornádskou dolinou.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.