Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Športové hry 2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Pozvanie prijalo 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK a ďalší pozvaní hostia. Športové hry zahájila vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Zuzana Jusková. Trojčlenné družstvá jednotlivých zariadení súťažili v siedmych  disciplínach:

  1. bowling,
  2. hod do basketbalového koša,
  3. štafeta s fúrikom,
  4. streľba z vodnej pištole na cieľ,
  5. šípky,
  6. streľba florbalovou hokejkou na cieľ,
  7. prekážková dráha.

Po občerstvení nasledovalo záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Všetci súťažiaci boli odmenení za podané športové výkony. Desať súťažných družstiev získalo za vynaložené úsilie drobnú pozornosť, sladkú medailu a diplom za účasť.

Umiestnenie troch súťažiacich družstiev s najväčším počtom získaných bodov v celkovom hodnotení športových disciplín:

  1. miesto - DSS Ondava Rakovec n/Ond.
  2. miesto – DSS Regina Kráľovce
  3. miesto - ZSS Harmonia Strážske

Súčasťou športových hier bolo milé prekvapenie v podobe mobilného planetária a ukážok práce policajtov s cvičeným psom. Ďalšou sprievodnou aktivitou športových hier bolo maľovanie na tvár a stánok zdravia, ktoré zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.