Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Na moste Ružín sa nepretržite pracuje

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Po odovzdaní staveniska 27. júna okamžite začali stavebné práce na rekonštrukcií mosta Ružín II/547 020 a pokračujú podľa harmonogramu výstavby. Robotníci pracujú v dvojzmennej prevádzke vrátane víkendov.

Postupne sa robia jednotlivé búracie práce: frézovanie vozovky mosta v celom profile mosta; odstránenie  izolácie a povrchu  chodníkov; odstraňovanie  obrubníkov; demontáž zábradlia – ľavá strana mosta; frézovanie spádového betónu mostovky; odstraňovanie prefabrikovaných ríms.

 

Na moste sa robí meranie a odber vzoriek, tieto práce zabezpečuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

V súčinnosti s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Košice  prebiehajú prípravné práce na zabezpečenie preložky vodovodu na pravej strane mosta.

Kontrolné dni sú zvolávané jedenkrát týždenne.

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.