Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Poskytovanie preddavkov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt uhradil preddavok dodávateľovi služieb, ktorý nebol písomne dohodnutý a poskytnutý preddavok nebol finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. l)  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 19 ods. 8, 10, § 31 ods. 1 písm. l)  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Odporúčanie

Preddavky poskytovať, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, poskytnúť ich najviac na obdobie troch mesiacov a finančne vysporiadať najneskôr do konca rozpočtového roka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

6/2017

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.