Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Úhrada nepreukázaného výdavku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Úhrada výdavku za výrobu videozáznamu zo seminára, ktorý nebol predložený a na výrobu ktorého mal dodávateľ v čase výroby a dodania pozastavenú živnosť, čo sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (sankcia = odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny).         

Legislatíva / zhodnotenie

§ 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odporúčanie

Verejné prostriedky môže subjekt verejnej správy používať len na krytie nevyhnutných potrieb a úhradu výdavkov za ne musí vedieť preukázať reálne dodanými výkonmi tovarov, služieb, resp. prác.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2017

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.