Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Súhrnná správa o zákazkách

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nezverejnenie v profile verejného obstarávateľa súhrnnej správy o podlimitných zákazkách zadaných podľa § 109 a 110 zákona a súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou v lehotách a v rozsahu podľa tohto zákona.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
§ 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Zverejňovať v profile verejného obstarávateľa súhrnnú správu o podlimitných zákazkách zadaných podľa § 109 a 110 zákona a súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, a to v lehotách a v rozsahu podľa tohto zákona.

Právny stav ku (mesiac/rok)

05/2017

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.