Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Používanie a ochrana hnuteľného majetku správcom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nedôvodné uloženie hnuteľného majetku mimo priestorov používaných správcom na svoju činnosť, a tým nezabezpečenie dostatočnej ochrany hnuteľného majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím jeho uložením v súkromnom objekte.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
§ 4 ods. 3  písm. b) zásad hospodárenia s majetkom KSK z 15.12.2014  účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Správca je povinný majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä je povinný tento majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2017

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.