Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Projekt ELISE - Life science ekosystém v Košickom kraji

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

   


Project is Co-Funded by European Union.
 

 

 

 

 


13. júna 2017 sa na Úrade KSK uskutočnil spoločný úvodný pracovný workshop zástupcov – odborníkov z univerzít, firiem a verejnej správy, ktorí v Košiciach pôsobia v oblasti biomedicíny, lekárskych prístrojov. Na tomto stretnutí sa účastníci dohodli na spustení procesu, ktorý povedie k užšej spolupráci medzi jednotlivými partnermi v projekte Elise, k posilneniu ich kapacít a spôsobilostí pripraviť a zapojiť sa do veľkých medzinárodných projektov Horizont 2020 a k posilneniu širšieho povedomia tohto čoraz významnejšieho odvetvia, ktoré môže reálne priniesť do Košického kraja nové služby a produkty a tým aj nové pracovné miesta.

Európa, a tiež Slovensko, čoraz viac čelí dvom veľkým výzvam, s ktorými sa bude musieť vysporiadať. Je to silne nastupujúci trend starnutia obyvateľstva a s tým spojené udržanie kvality života. Druhou spoločnou témou je inteligentné využívanie miestnych prírodných zdrojov pri výrobe nových inovatívnych potravinárskych, medicínskych produktov a služieb. Obe témy sú spojené systematickým investovaním a vedením koordinovanejšej a intenzívnejšej spolupráce na domácej pôde medzi firmami a výskumnými pracoviskami a verejnou správou.

Takáto stratégia umožní v jednej dekáde vzniku stovkám nových dobre platených pracovných miest a nových inovatívnych produktov. Mali sme možnosť sa o tom reálne presvedčiť v regióne Meklenbursko – Pomoransko. Ide o vidiecky región, dlhodobo ekonomicky najslabší v Nemecku. V Meklenbursku dobre nastavenou a dobre vedenou inovačnou a hospodárskou politikou za obdobie viac ako 10 rokov vytvorili z pôvodne 400 miest viac 4000 vysokokvalifikovaných pracovných miest vo výskume i v malých a stredných firmách sústredených v segmente medicíny a bio-ekonomiky hlavne okolo mesta Rostock.

„Talianski partneri nám podrobne predstavili, ako spolupracujú s regionálnou vládou Emilia Romagna v oblasti realizácie inovačnej politiky. Predstavili nám svoje vlastné start-upové a tréningové centrum pre biomedicínsky a biotechnologický výskum a vývoj. Ich systém riadenia, mikromanažment vývojových projektov ako aj s inovatívne produkty a služby, ktoré vytvárajú, testujú a certifikujú, sú dobrým príkladom, ako sa kvalitný výskum a dobré riešenia dajú rýchlo priniesť do praxe,“ hovorí Peter Ťapák z Úradu KSK, ktorý v projekte ELISE pracuje.

Ich konečným príjemcom sú nemocnice resp. pacienti v Taliansku a v celej EU. Dosiahnuté výsledky v oblasti výskumu a vývoja kmeňových buniek ľudského tela, ktoré sa používajú v regeneračnej medicíne sú výnimočné. Z originálu kmeňových buniek pôvodných majiteľov sú schopní v laboratórnom, ale už i v priemyselnom – medicínskom prostredí vyrábať prakticky „vlastné zdravé originály – regeneračné náhrady“ určené pre pôvodného majiteľa - pacienta. V prípade potreby biomedicínske tímy vedia aj „upraviť- opraviť“ kmeňové bunky tak, aby spĺňali požadované vlastnosti. Touto cestou sa tak vedia riešiť a liečiť vážne choroby a úrazy s fatálnymi následkami a vrátiť pacientov do pôvodného východiskového stavu resp. rekonštruovať ich poškodený orgán. Veľký pokrok dosiahli pri liečbe Alzheimerovej choroby a pri vývoji lieku na báze kmeňových buniek, ktorým sa dajú liečiť choroby spojené so stratou očnej rohovky alebo veľké popáleniny a vážne kožné choroby. Týmito  pokrokovými regeneračnými liečebnými postupmi na báze kmeňových buniek sa dajú súčasní pacienti s veľmi zlou kvalitou života vrátiť naspäť do ich plnohodnotného života, čo pred 15 rokmi bolo nepredstaviteľné.

Výsledky tohto výskumu sa určite budú dať preniesť aj na slovenské liečebné a výskumné a vývojové pracoviská do Košíc, a tak pomôcť aj naším občanom, ktorým hrozí nezvratná strata zraku alebo utrpeli vážne popáleniny alebo bojujú s Alzheimerovou chorobou.

„U nás v Košiciach takéto silné výskumné pracovisko kmeňových buniek máme na UPJŠ v Košiciach u docenta Rosochu. Druhým produktom, ktorý nám predstavili, boli lekárske kontajnerové technologické zariadenia určené na prenos transplantovaných orgánov. Tieto zložité zariadenia, ktoré vyvíjajú a vyrábajú v Modene, sú schopné ľudské orgány čistiť a udržiavať v perfektnom stave invitro pri ceste od darcu k príjemcovi. Na tomto programe start-up nám ukázali „biznis startup model“ ako aj model nastavenej spolupráce zoskupenia firiem s univerzitami a výskumnými centrami, ktoré sa podieľajú na vývoji a testovaní týchto unikátnych zdravotníckych prístrojov. Za týmto účelom vytvorili podpornú štruktúru - „finančnú nadáciu“ združujúcu finančných donorov ale i výskumníkov a výskumné organizácie v regióne Emilia Romagna. Takto skonštruovaná nadácia je schopná nielen zaplatiť výskumníkov, lekárov, biológov a chemikov ale i priemyselných inžinierov  oblasti elektroniky a konštruktérov, ktorí sa podieľajú na vývoji týchto prístrojov. Zároveň sú schopní nakúpiť a prevádzkovať drahé prístroje potrebné pre plnenie úloh. Výhodou tohto prístupu je, že vedia združovať a zabezpečiť multidisciplinaritu rôznych odborníkov potrebných na vyriešenie medicínskych a technologických úloh,“ vysvetľuje Peter Ťapák.

Uvedený koncept tiež podstatne skracuje cestu z výskumu do reálnej praxe. Kým v prípade univerzít je to niekoľko rokov, tak ich v tomto prípade hovoríme o niekoľkých mesiacoch, maximálne jednom  až dvoch rokoch. V prípade riešení z oblastí biomedicíny a nárokov na testovanie a skúšanie ide o extrémne skrátenie časových lehôt. „Pre nás bola zaujímavá aj informácia, že mnohé talianske rodiny, ktoré riešia u svojich blízkych Alzheimerovu chorobu, poskytujú finančné dary tejto nadácii, s cieľom akcelerovať vývoj nových liekov a liečebných postupov v tejto oblasti. Rodiny, ktoré zápasia s touto civilizačnou chorobou sú si vedomé, že súčasné liečebné metódy a lieky nestačia, a je potrebné tento medicínsky vývoj urýchliť tak, sa dostal čo najrýchlejšie k pacientom,“ dodáva Peter Ťapák.

       

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.