Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Informačný deň Programu ENI

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Úrad vlády Maďarska pôsobiaci v úlohe Riadiaceho orgánu programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programu a Odborom regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Úradu Košického samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať na

INFORMAČNÝ  DEŇ Programu ENI
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2014 - 2020

ktorý sa bude konať vo štvrtok 29. júna 2017 o 09.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova ulica č. 5 v Košiciach

Cieľom podujatia bude prezentovať pre potenciálnych žiadateľov z územia Košického kraja podmienky 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020, zameraného na podporu spolupráce s Ukrajinou. V rámci prednášky žiadatelia dostanú cenné informácie o priebehu výzvy, o podmienkach projektového partnerstva, o projektových a programových dokumentoch, o finančnom plánovaní projektov  ako aj  o všetkých podmienkach potrebných pre úspešnú realizáciu projektu.

Podujatie sa bude konať v slovenskom jazyku.

Tu nájdete Výzvu a jej dokumenty v anglickom jazyku. Na uvedenom odkaze je dostupná na stiahnutie aj Príručka pre žiadateľa v slovenskom jazyku. Je potrebné, aby si účastníci podujatia preštudovali programové dokumenty do konania informačného dňa, aby bolo možné odpovedať na konkrétne otázky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť online prostredníctvom registračného formulára najneskôr do 28.6.2017

Tešíme sa na Vašu účasť.                  

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.