BICY - Cities & Regions of Bicycles (Bicy - mestá a regióny bicyklov)

Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 154 414,00 €

Logo: Logo Central Europe Cooperating for success a EU - European regional development fund

Slogan:
Výška NFP:  131 251,00 €
Operačný program: Central Europe

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zmapovať a rozanalyzovať cyklotrasy, navrhnúť komplexné riešenie na ich rozvoj na základe európskych štandardov, navrhnúť koncepčné materiály v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v našom kraji, zvýšiť povedomie o využívaní bicykla pri každodenných aktivitách vrátane voľno časových.

Aktivity projektu:
Aktivity projektu sú rozdelené do 4 pracovných balíkoch. Prvé tri pracovné balíky tvoria analytickú časť projektu (vytvorenie SWOT analýzy, stanovenie spoločných indikátorov pre cyklistickú prepravu). Štvrtý pracovný balík zahrňuje spracovanie koncepčných materiálov, návrh technickej dokumentácie na vybratú trasu, preznačenie vybraných cyklotrás a aktivity na zvýšenie povedomia o tomto druhu prepravy.

Výstupy projektu: SWOT analýza, Spoločné indikátory

Partneri projektu:
Provincia di Ferrara (IT), Provincia di Ravena (IT), Universita di Bologna (IT), Budaörs (HU), RRC Koper (SLO), FGM (AU), Bicycle-EF-V (AU), Mestna občina Velenje (SLO), Európska rozvojová agentúra Praha (CZ), Europa Programm Center Erfurt (D)

Termín začiatku projektu:  január 2010
Termín ukončenia projektu: 
Typ projektu: Neinvestičný
Fáza realizácie: v realizácii

Ďalšie informácie: Oficiálne stránky projektu

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.02.2013 08:22
Upravené: 03.02.2020 17:06