Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Začali sa práce na stabilizácií svahu na ceste medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Kvôli stavebným prácam bude od 9. júna 2017 do 9. júla 2017 obmedzená doprava s čiastočným uzatváraním jedného jazdného pruhu a v prípade potreby uzatváraná cesta na interval maximálne 15 minút. Organizácia dopravy bude zabezpečená dočasným dopravným značením a regulovaním dopravy. Informovala o tom Správa ciest KSK.

„Stavebné práce sa budú robiť na dvoch zosuvných miestach postupne, aby sme úplne neobmedzili dopravu na ceste, ktorá slúži ako obchádzková trasa pre vozidlá do 3,5 tony. Stavebné práce budú prebiehať s čiastočnou uzávierkou cesty, s dočasným dopravným značením, ktoré odsúhlasil Dopravný inšpektorát Policajného zboru Košice okolie. Vzhľadom na šírkové pomery cesty sú podmienky realizácie náročné. Doprava bude počas prác usmerňovaná regulovčíkmi,“ informovala investičná námestníčka riaditeľa Správy ciest KSK Gabriela Pelikánová. Vodiči by preto počas prác mali rátať so zdržaním, dodržiavať vyznačené dopravné značenie a rešpektovať pokyny pracovníkov zabezpečujúcich riadenie dopravy.  

Predmetom stavebných úprav je stabilizovanie cesty III/3460 a osadenie bezpečnostných záchytných zariadení  - zvodidiel. Za obcou Obišovce v smere na Ruské Pekľany  (hraničné územie Košického a Prešovského samosprávneho kraja) sa budú spevňovať a stabilizovať dve bodové zosuvné miesta: prvý s dĺžkou 60 metrov a druhý dlhý 20 metrov. Zosuvy sa prejavujú trhlinami, poklesmi a deformáciami cestného telesa a bezpečnostných prvkov – zvodidiel.

Keďže ide o frekventovaný úsek cesty, slúžiaci ako obchádzková trasa, bolo treba zvoliť vhodnú stavebnú konštrukciu a stavebné postupy, aby bola doprava na tejto ceste obmedzená v minimálnom rozsahu. „Správa ciest KSK  preto navrhla stabilizáciu formou štetovníc - stenou tvorenou radom oceľových pilót,“ vysvetlila Gabriela Pelikánová. Súčasťou prác bude postupne odstránenie asfaltových krytov a prípadných podkladových betónov v miestach zosuvov; zarezanie; výkopy a odvoz nestabilných zemín a podkladov cestného telesa; zabaranenie oceľových tyčí; vytvorenie strateného debnenia z trapézového plechu; betonáž opornej steny; zásypy za opornou stenou so zhutnením; vytvorenie rímsy z betónu; osadenie zvodidiel do betónovej rímsy a pokládka asfaltov.

Náklad stavby sú 74 tisíc eur, zhotoviteľom je spoločnosť Tris s.r.o Košice. Práce budú vykonávané v súčinnosti so SC KSK priebehu mesiaca jún.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.