Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Projekt z nórskych fondov priniesol kvalitnejšie a dostupnejšie poradenstvo pre ohrozené ženy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Projekt realizoval Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu sumou takmer 375 tisíc eur. Správcom programu a Národným kontaktným bodom spolupráce je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Kľúčovým cieľom projektu bolo najmä dosiahnutie dostupnosti rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené partnerské násilie a ich deťom. Vďaka projektu, ktorého realizátorom sú partnerské organizácie Fenestra, OZ Pomoc rodine, Kotva, n.o. a OZ HANA, môže komplexné špecializované odborné poradenstvo a posilnenie kapacít kancelárie prvého kontaktu  zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom bezpečie, posilnenie, prekonávanie sociálnej izolácie, krízovú intervenciu, sociálne, psychologické, právne poradenstvo, právne zastupovanie, ako aj ubytovanie v zariadení núdzového bývania.

Projekt bol rovnako zameraný na zlepšenie pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie aj zo strany štátnych a verejných inštitúcií v Košickom samosprávnom kraji. V rámci projektu  bolo zrealizovaných 11 workshopov pre zamestnancov a zamestnankyne rôznych inštitúcií a organizácií prichádzajúcich do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. Rovnako  sa v štyroch mestách: v Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi vytvorili a rozvíjali pracovné skupiny zložené z rôznych verejných a štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Počas projektu bolo zrealizovaných tiež 18 stretnutí pracovných skupín.

Prijímateľ a partneri projektu distribuovali množstvo informačných letákov pre ženy s informáciami o miestach pomoci v KSK,  a to aj na inštitúcie, kde ženy obvykle hľadajú pomoc. V rámci projektu vznikla brožúra pre inštitúcie s praktickými informáciami,  ako sú kompetencie jednotlivých inštitúcií a organizácií a čo robiť v kontakte so ženou a deťmi ohrozenými násilím. Projekt umožnil poskytnúť podporné služby viac ako 600  ženám na území celého KSK.

Tu nájdete podrobné informácie o projekte a aktivitách.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.