Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prax žiakov učebného odboru nástrojár na prevádzkových pracoviskách v Strednej odbornej škole Prakovce

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Žiaci sa pripravujú na povolanie a prechádzajú rôznymi pracovnými činnosťami od prípravy a montáže cez prácu na sústruhu, vŕtačke, fréze či brúske. Tí najlepší zvládajú nástrojárske práce, programovanie i prácu na CNC sústruhu alebo fréze.

Za vykonanú prácu sú žiaci odmeňovaní , napr. v mesiaci január (krátky mesiac) bola priemerná čistá odmena žiaka druhého ročníka 105 eur a najvyššia odmena u žiaka tretieho ročníka Marka Nováka 146 eur. Celkom títo 14 žiaci dostali v mesiaci január odmenu vo výške takmer 1 500 eur.

„Odmeny, ktoré vyplácame žiakom vykonávajúcim prevádzkovú prax na základe zmluvy v našej organizácii, si žiaci skutočne za odvedený výkon zaslúžia a my sme radi, že priamo v Prakovciach máme školu, ktorá pripravuje žiakov vyslovene pre naše potreby“ povedal nám Ing. Ján Boroš, konateľ spoločnosti BRIDGE - CNC, s.r.o.

S prácou žiakov sú spokojní aj zamestnávatelia, ktorí hodnotia ich výkon v rozmedzí od 70 do 100% a na základe tohto hodnotenia im vyplácajú za produktívne práce vyššie spomínané odmeny. Zamestnávatelia sú spokojní s vedomosťami žiakov v oblasti programovania CNC strojov, čo aj významne využívajú, traja z týchto žiakov napríklad výkonne vytvárajú programy pre CNC v jazyku Fanuc.

S výučbou programovania škola začala na základe požiadaviek výrobných organizácií zhruba pred necelými troma rokmi. Počas tohto obdobia sa žiakom venujeme na vyučovacích hodinách, v krúžkoch i osobne, vždy a všade tam, kde žiaci prejavujú záujem a snahu.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.