Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Požiadavke na pontónový most nemožno vyhovieť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ministerstvo obrany SR odpovedalo na žiadosť prednostu Okresného úradu Košice o stanovisko k vybudovaniu pontónového mosta ako náhradného premostenia vodnej stavby Ružín počas rekonštrukcie súčasného mosta.

Vychádzajúc zo záverov rekognoskácie a výsledkov analýzy Ministerstvo obrany SR oznámilo, že s prihliadnutím na riziko ohrozenia bezpečnosti pri používaní náhradného premostenia alebo prepravy, závislosť od vplyvov počasia, vysokú finančnú náročnosť a obmedzenie plnenia úloh ozbrojených síl SR v rámci domáceho ako aj medzinárodného krízového manažmentu a prioritných úloh, ktoré im vyplývajú zo zákona, požiadavke na vybudovanie pontónového mosta nemožno vyhovieť.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.