Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stolní tenisti zo Šemše získali medaily na Národnom turnaji Špeciálnych olympiád

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Turnaj oficiálne zahájila prezidentka Slovenského hnutia špeciálnych olympiád Eva Lysičanová. Domov sociálnych služieb LÚČ v Šemši reprezentovali štyria športovci a jeden tréner. Ján Paľko a Michal Turčaník získali striebornú medailu v dvojhre. Jozef Ragalyi sa umiestnil na peknom piatom mieste a Jozef Sova na šiestom mieste v dvojhre.

„Pohybová a športová činnosť je jednou z najdôležitejších aktivít, ktoré neustále zavádzame v podmienkach nášho zariadenia, resp. do života našich prijímateľov a zároveň ich tak vedieme k rôznym športovým podujatiam, organizovanými nielen zariadeniami sociálnych služieb v rámci Košického samosprávneho kraja, ale taktiež organizáciami na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni,“ hovorí riaditeľ domova Milan Karafa.

Domov sociálnych služieb LÚČ v Šemši má dlhoročnú históriu, počas ktorej zožali prijímatelia sociálnych služieb veľa úspechov v rôznych športových odvetviach a získali nespočetné množstvo medailí. Terapeuti vyberajú na športové súťaže tých najlepších, s ktorými pravidelne trénujú.

Prijímatelia sociálnych služieb sa zapájajú do Hnutia špeciálnych olympiád, niektorí sú aj individuálnymi členmi v Slovenskom hnutí špeciálnych olympiád. Cieľom Hnutia špeciálnych olympiád je poskytovať celoročný cyklus tréningov a súťaží vo všetkých druhoch olympijských športoch pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím. Dobrovoľníci venujú svoj voľný čas, aby mohli športovcom Špeciálnej olympiády rozvíjať ich schopnosti a sebadôveru. Hnutie ponúka športovcom príležitosť zapájať sa do niečoho, čo nevynáša peniaze, ale prináša niečo oveľa vzácnejšie – pomoc človeku, dáva pocit radosti a šťastia.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.