Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Neúčtovanie nákladov do účtovného obdobia s ktorým časovo súvisia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Dodávateľská faktúra za poskytnuté služby v období od 21.08.2015 do 20.08.2016 bola vystavená v roku 2015 a zaúčtovaná do nákladov roka 2015.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

Odporúčanie

Všetky náklady účtovať do toho účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, bez ohľadu na deň ich úhrady.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2015

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.