Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nezaradenie dlhodobého majetku do užívania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Dlhodobý hmotný majetok sa riadne používal a nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
§ 26 ods. 1, 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Odporúčanie

Dlhodobý hmotný majetok uvedený do užívania zaúčtovať na príslušný majetkový účet po uskutočnení preberacieho konania na základe preberacieho protokolu / zápisu o zaradení dlhodobého majetku do užívania.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2015

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.