Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Profik

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

PROFIK - Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií  do regiónu Košického kraja

(realizovaný  v rámci Iniciatí vy Spoloenstva EQUAL, spolufinancovaný  zo zdrojov EÚ)

Partneri projektu:

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie dynamiky ekonomického rozvoja košického regiónu prostredníctvom posilnenia profesionálnych ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti investičnej politiky.

Špecifické ciele:

 1. Spracovať analýzu potrieb v oblasti ľudských zdrojov a inštitúcií ovplyvňujúcich investičné procesy v regióne a identifikovať špecifiká pre Košický samosprávny kraj
 2. Zvýšiť úroveň vedomostí a zručnosti vybranej skupiny odborníkov (trénerov, konzultantov)  v oblasti investičného a regionálneho rozvoja, prepojením ich existujúcich a nových vedomostí a zručností prostredníctvom kvalitného tréningového vzdelávania
 3. Spracovať akčný plán pre plnenie Globálneho cieľa č. 2 „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja“ – Výrazné zvýšenie odvetvovej a priestorovej diverzifikácie priemyslu

Finančný a časový rámec:

Výstupy projektu:

 1. Analýza investičného prostredia v Košickom regióne
 2. Metodológia pre tréning trénerov
 3. Tréningový manuál
 4. Vyškolení 15 tréneri

Výsledky projektu

 1. Koncept marketingových stratégií pre jednotlivé samosprávy,
 2. Prípadová štúdia, doporučení na dopracovanie PHaSR KSK,
 3. Školiace a vzdelávacie aktivity zamerané na potreby podnikateľských subjektov regiónu,
 4. Zvýšenie zručnosti a kvalifikácie 15-tich projektových manažérov,
 5. Sformulovaná analýza a prognóza vývoja investičných príležitostí v KSK,

Dopady projektu:

 1. Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov v oblasti investičného
 2. Zvýšenie priamych zahraničných investícií v Košickom kraji
  Stav priamych zahraničných investícií v Košickom kraji 31.12.2004 – 34 410 mil. Sk
  Stav priamych zahraničných investícií v Košickom kraji 31.12.2006 – 37 730 mil. Sk
 3. Zvýšenie priamych zahraničných investícií v Košickom kraji: 9,65 %
 4. Zníženie nezamestnanosti: daný ukazovateľ sa meria raz za mesiac
  Miera evidovanej nezamestnanosti v Košickom kraji v marci 2005 –  19,14 %
  Miera evidovanej nezamestnanosti v Košickom kraji v auguste 2007 –  13,31%
  Zníženie nezamestnanosti: 30,46 %

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.