Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vzdelávanie na vidieku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Partneri projektu:

Nadnárodní:

Národní:

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu bolo zníženie počtu nezamestnaných na vidieku v košickom kraji a podpora vytvorenia nových pracovných miest.

Špecifické ciele:

Finančný a časový rámec:

Výstupy projektu:

  1. Publikácia projektu „Vzdelávanie na vidieku“ – podrobne popisuje priebeh projektu, nadnárodnú spoluprácu, vzdelávací proces a spoločenské prostredie zúčastnených stredných poľnohospodárskych škôl a navrhované odporúčania pre rozvoj dotknutých regiónov, kraja a Slovenska.
  2. Vzdelávacia príručka: „Rozvoj vidieckeho turizmu“
  3. Vzdelávacia príručka: „Obnovitené zdroje energie“
  4. Akreditácie modulárneho systému ďalšieho vzdelávania: „Agropodnikanie“ pre stredné školy v KSK“
  5. Výmena skúseností s nadnárodnými partnermi a ich aplikácia pri realizácii projektu, spoločný bulletin, pracovné stretnutia, semináre, web stránka, atď.

Výsledky projektu:

  1. 19 účastníkov projektu bolo vyradených z úradu práce a získali zamestnanie resp. samozamestnanie (podnikateľ)
  2. Vypracovanie 36 projektových zámerov z 5 mikroregióv KSK

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.