Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Spanie na sene aj plavba loďou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Prvé kolo výzvy grantového programu malo uzávierku v novembri 2015. „Bolo podaných 12 projektov členov oblastných organizácií cestovného ruchu na území Košického kraja, ktorí boli oprávnenými žiadateľmi. Z toho len jeden projekt bol z oblasti welness a relax, 6 projektov bolo z oblasti oživená história a 5 sa zameralo na zážitkové atrakcie,“ povedala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj. Celkovo tieto projekty požadovali sumu 84 226,89 EUR.

Komisia Grantového programu odporúčala na podporu 7 projektov. „Podporu získali projekty, ktoré rozširujú ponuku cestovného ruchu originálnymi nápadmi a zohľadňujúce potreby turistov,“ skonštatovala výkonná riaditeľka KOCR KK.

Podporené boli dva projekty v meste Košice. Realizácia projektu Dizajn Hotel od Creative Industry Košice, n.o. sa uskutoční umiestnením desiatich dočasných umeleckých diel/dizajnov vo vybraných izbách košických hotelov, ktoré vytvorili vybraní umelci. Cieľom projektu Hostel Galéria, občianskeho združenia Bona Fide, je vybudovanie rezidenčného hostela, v ktorom budú jednotlivé izby ponúknuté vybraným autorom na realizáciu ich permanentného umeleckého diela / priestorovej inštalácie / designu izbu.

Zo žiadostí členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Spiš boli podporené tri. Z toho dva náučné banské chodníky. Jeden chce vybudovať Obec Poráč v Poráčskej doline, ktorý bude okrem turistiky a cykloturistiky ponúkať históriu baníctva a druhý Mesto Gelnica, ktorým chcú sprístupniť a informačne priblížiť súbor reliktov banských diel, banských zariadení a objektov prevažne z 18. a 19. storočia v katastri mesta Gelnica. Tretí podporený projekt prezrádza svoj cieľ už názvom „Zaži spanie na sene a slame!“. Acomo s.r.o. chce rozšíriť ponuku prenocovania v Chate Horáreň, cca 3 km od obce Smižany, o možnosť vyskúšať si starodávne tradičné slovenské „voňavé, príjemné a cenovo dostupné“ spanie na slamníkoch a v sene. „Naším cieľom je spestriť ponuku prespania a poskytnúť turistom aj cykloturistom takéto netradičné prenocovanie, ktoré nemá v ponuke nikto v širokom okolí. I keď v Rakúsku, či Nemecku je už veľmi populárne,“ prezradil konateľ spoločnosti Emil Baluch.

Z členskej základne OOCR Slovenský raj získal podporu jeden projekt. Farmársky pôžitok prišiel od Martina Oravca zo Stratenej. Drevená kruhovka pre kone so zastrešením a okolitou oddychovou zónou aj osadenie drevenej kúpacej kade prispeje k rozšíreniu poskytovaných služieb Farmy na Samelovej lúke.

A na Zemplíne bol podporený takisto jeden projekt, Kamenec – pristávacie mólo, ktorý podala akciová spoločnosť Glamour Slovakia. „Výstavbou móla chceme zvýšiť počet prístavných miest pre výletnú loď po Zemplínskej šírave a zabezpečiť tak možnosť nástupu záujemcov nielen v stredisku Lúč, ale aj v čoraz častejšie navštevovanom stredisku Kamenec,” upresnil projektové zámery Peter Čuchráč, prevádzkar Hotela Glamour. „Účelom móla okrem možnosti vidieť Zemplínsku Šíravu priamo z lode a spoznať jej zákutia, však bude aj rozšírenie možností vodných športov. Vodné lyžovanie, vodné skútre, plachetnice, člnkovanie a motorové člny sú totiž v poslednej dobe od našej klientely čoraz žiadanejšie.” Umiestnením pontónového móla v stredisku Kamenec plavba loďou po Zemplínskej Šírave získa ďalšiu zastávku, ďalší prístav.

Ďalšie kolo výzvy

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj bude opäť udeľovať granty. Aj v tomto roku vyčlenila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na podporu projektov v cestovnom ruchu pre členov oblastných organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji. Podpora je i naďalej obsahovo zameraná na tri oblasti - oživená história, zážitkové atrakcie, wellness a relax. „Ale to, čo poteší všetkých potenciálnych žiadateľov o grant je, že po skúsenostiach z prvého kola grantového programu došlo v jeho základných dokumentoch k drobným zmenám, ktoré vedú k zjednodušeniu procesu tvorby i hodnotenia projektov a tiež, že sa mierne zväčšila aj alokovaná suma na druhé kolo a je vo výške 40 000 EUR,“ prezradila Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj.

Garantmi kvality a originality projektov budú aj v tomto kole oblastné organizácie cestovného ruchu v Košickom kraji. Uzávierka na predkladanie projektov je 4. jún 2016. Finančná podpora na projekt bude aj v tomto kole pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ o podporu. Výška príspevku na jeden projekt sa takisto nemení a je od 2 000 EUR do 10 000 EUR. Financovanie žiadateľov predstavuje teda minimálne 50-percentné spolufinancovanie.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie finančnej podpory z rozpočtu Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, ktorá je spolu s ostatnými dokumentmi a formulármi dostupná na webovej stránke www.kosiceregion.com.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.