Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vyhliadková veža Tokaj je stavbou roka

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Víťaznej stavbe, ako aj ďalším vyhodnoteným projektom a stavbám, odovzdali v Bratislave ocenenia 6. apríla 2016 na galavečere pri príležitosti konania veľtrhov Coneco a Racioenergia. Organizátorom súťaže je od roku 1995 Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Vyhliadková veža Tokaj pri Malej Tŕni vznikla ako súčasť projektu Tokaj je len jeden, ktorý bol podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Slávnostné otvorenie a rozsvietenie 12 metrov vysokej vyhliadkovej veže – novej dominanty Vinohradníckej oblasti Tokaj, v unikátnom tvare dreveného suda, sa uskutočnilo v rámci tradičných osláv svätého Urbana 30. mája 2015.

Autori architektonického riešenia vyhliadkovej veže sú Ing. arch. Michal Mihaľák a doc. Ing. Ján Kanócz, CSc, projektant architektonickej časti: Ing. arch. Michal Mihaľák, hlavný projektant: doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. Odborná porota udelila cenu za vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu architektonického konceptu zvládnutého na vysokej úrovni, za esteticky výborne zvládnuté riešenie nosného systému konštrukcie a kvalitnú realizáciu diela. Ocenenie bolo udelené aj za návrh a realizáciu osvetlenia stavby, uplatnenie moderných progresívnych technológií pri jeho realizácii a prínos diela pre rozvoj regiónu, ako súčasť širšieho projektu rozvoja cestovného ruchu v regióne.

Projekt Tokaj je len jeden má za cieľ, aby sa značka unikátneho vína preniesla aj na iné tradičné produkty, aby sa rozšírila ich ponuka pre návštevníkov regiónu. Chce rozšíriť a zlepšiť tunajšie služby, aby návštevníci po kúpe alebo ochutnávke vín hneď neodchádzali, ale ostali, precítili atmosféru zaujímavého vinárskeho regiónu a objavili aj kultúrne, prírodné a historické bohatstvo Tokaja. 

Hlavným produktom cestovného ruchu vo Vinohradníckej oblasti Tokaj je vínny turizmus. Za prispenia 1 244 481 eur z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa v rámci projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“ vytvorí unikátna turistická oblasť s možnosťami prezentovať a oživovať tradičné vinohradnícke remeslo, jeho výrobné postupy, technológie a zachovávať unikátne vinohradnícke pivničky. Nielen víno je tým, čím sa oblasť môže pochváliť. Turisti uvidia aj tradičné pečenie chleba, prípravu výrobkov z včelích produktov či viničného prútia.

V rámci projektu Tokaj je len jeden sa vytvára Rekreopark, jednotný navigačný informačný systém a virtuálny informačný systém. Turistom v regióne budú k dispozícii dve informačné centrá. Jedno z nich v Čerhove, ako prvá budova svojho druhu na území Košického kraja, využíva na svoj chod obnoviteľné zdroje energie. Druhé sídli v priestoroch Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Významnou dominantou Tokajskej vínnej cesty sa stala 12 metrov vysoká vyhliadková veža. Oblasť je vytipovaná na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Občianske združenie Tokajská vínna cesta (TVC) spolu s partnermi získalo nenávratný finančný príspevok od Švajčiarskej konfederácie zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu (85 %) a štátneho rozpočtu SR (15 %). Projekt sa podarilo pripraviť dobrou spoluprácou vedúceho partnera projektu - Združenia Tokajská vínna cesta s partnermi - Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a Inštitútom turizmu na Univerzite Lucern vo Švajčiarsku. Počas prípravy významne prispeli Košický samosprávny kraj a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Viac sa o projekte dozviete
web.vucke.sk/sk/novinky/nad-tokajom-stoji-nova-vyhliadkova-veza.html
web.vucke.sk/sk/novinky/tokaj-je-jeden-ma-novu-vyhliadkovu-vezu.html
web.vucke.sk/sk/novinky/v-cerhove-otvorili-novu-tokajsku-infokancelariu.html
www.fusioon.sk/
bellatrix.sk/sk/news/view/vyhliadkova-veza---mala-trna/65

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Viac informácií o súťaži nájdete na www.stavbaroka.eu

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.