Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zahraj že mi zahraj

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) je organizátorom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.

V jednotlivých kategóriách porota rozhodla o rozdelení súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma a vybrala najlepších, ktorí budú región reprezentovať na krajskej súťaži.

Medzi ľudovými hudbami Zlaté pásmo s postupom získala detská ľudová hudba ABOVČAŇE I. a CITAROVÝ SÚBOR ZŠ BUZICA, Zlaté pásmo s návrhom na postup DĽH MALÍ MUZIKANTI.

Najlepšou speváckou skupinou v Zlatom pásme s postupom na krajskú súťaž je detský folklórny súbor VIGANČEK, Zlaté pásmo s návrhom na postup má aj DFS HANIČKA I.

Priamy postup na krajskú súťaž zo zlatého pásma si medzi sólistami spevákmi a speváckymi duetami vybojovali Viktória SARNOVSKÁ, Tamara KRIVÁKOVÁ Tamara a Hana MIKLOŠOVÁ, Lucia Fanni BERTOVÁ. Zlaté pásmo s návrhom na postup získala Bianka BOROVSKÁ.

Porota vyberala aj najlepších sólistov inštrumentalistov. Zlaté pásmo s priamym postupom získala cimbalistka Noemi FEDORIAKOVÁ, Zlaté pásmo s návrhom na postup akordeonista Martin MRAŽÍK.

Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, umožniť im prezentáciu výsledkov svojej práce na verejnosti, poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty. Motivovať členov kolektívov k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno-speváckeho materiálu a rozvíjať štýlové hudobno-interpretačné znaky tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenska, objavovať nové hudobné i spevácke talenty, dať priestor k verejnej prezentácii, oboznámiť verejnosť s hudobným folklórom z územia republiky.

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.