Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Obnovené úseky i nová cykloturistická trasa

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Na území Košického kraja boli v rámci projektu obnovené úseky cykloturistických trás , nahrádzali sa poškodené prvky cykloturistickej orientácie (smerovníky a veľké aj malé smerovky), obnovovalo sa maľované značenie a osadzovali sa obrázkové cyklosmerovky. Oprávnenými žiadateľmi boli len samosprávne kraje. KSK získal na túto obnovu dotáciu vo výške 22 631 eur. Obnova značenia bola ukončená v polovici marca 2016.

„Uvítali sme túto iniciatívu ministerstva dopravy a využili sme možnosť uchádzať sa o dotáciu na údržbu,“ hovorí krajská cyklokoordinátorka a vedúca referátu cestovného ruchu na Úrade KSK Adriana Šebešová. „Údržba cykloturistických trás je veľmi problematická, bez prostriedkov sa dá robiť len veľmi ťažko. Veríme, že sa podobná možnosť zopakuje.“

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu v júni minulého roka. Jej cieľom bolo predovšetkým zlepšiť orientáciu cykloturistov na legalizovaných cyklotrasách na Slovensku. Ďalším cieľom bolo skvalitniť prístup k ostatným prírodným a kultúrnym atraktivitám, čím sa naplnia ciele nielen Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ale aj Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020.

„V Košickom samosprávnom kraji k 31.12.20115 evidujeme 1543,6 km značených cykloturistických trás. Za rok pribudlo na území Košického kraja ďalších 161 km trás. Najrozsiahlejšími zmenami v roku 2015 prešla sieť cykloturistických trás v Tokaji, kde boli presmerované a vyznačené nové náučné cykloturistické trasy.,“ hovorí krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová. „Máme vypracovaný návrh kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji, ktorá predstavuje nadregionálnu sieť cyklotrás. Na ňu by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu. Kostrová sieť je zadefinovaná predovšetkým ako cykloturistická, podľa parametrov trás EuroVelo - zjazdná za každého počasia, bez prudkých stúpaní a napojená na služby v cestovnom ruchu. Jej realizácia sa predpokladá v dlhodobom časovom horizonte a širšom partnerstve zainteresovaných subjektov.“

Hlavnou osou tejto siete bude medzinárodná trasa EuroVelo 11. Na časti, ktorá prechádza Košickým krajom, sa pracuje. Pripravujú sa projektové dokumentácie jednotlivých častí pre územné a stavebné konania, hľadajú sa finančné zdroje a partneri na realizáciu. V tomto roku sa pripravujú projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie na trasu EuroVelo 11 v katastroch obcí Nižná Myšľa a Kokšov-Bakša. Popri tom sa v roku 2016 budú realizovať aktivity aj na ďalších cyklistických koridoroch. Na Zemplínskej cyklomagistrále sa v súčasnosti pripravujú projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie v katastri Michaloviec a Vinného.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.