Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Premena do krásy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Z veľkej skupiny hmyzu sa najväčšej obľube tešia motýle. „Motýle sú významnými bioindikátormi životného prostredia, v krajine citlivo reagujú na negatívne vplyvy,“ povedala Eva Sitášová, jedna z autorov fotografií a pokračovala: „Vzácne druhy motýľov sú ohrozené intenzifikáciou v poľnohospodárstve, zarastaním pôvodných biotopov, chemizáciou a čiastočne nelegálnym zberom. Prijatím komplexnej ochrany prírody v rámci celej Európy pod názvom NATURA 2000 pristúpilo aj Slovensko k ochrane nielen biotopov, ale aj k ochrane ohrozených druhov fauny a flóry. Cieľom sústavy NATURA 2000 je chrániť spoločné prírodné dedičstvo celej Európskej únie.“

Výstava na 12 baneroch zachytáva priebeh tejto tajuplnej zmeny od vajíčka až po dospelého jedinca. Sú na nich rôzne zaujímavosti, ako napríklad kto je extrémny letec, kto býva vo vrecku, kto je majster v umení prežiť, či najväčší, najhladnejší s vynikajúcim čuchom. Dozvedieť sa dá taktiež o tom, že doteraz je známych približne 190 000 druhov motýľov a že na Slovensku bolo zistených vyše 3600.

Autormi fotografií zverejnených na výstave sú Eva Sitášová, Miroslav Fulín, Ľubomír Panigaj, Stanislav Levendovský, Peter Krišovský, Tomáš Jászay, Anna Machová, Štefan Mikiara, Marián Filípek a Miloš Balla.

Výstavu pripravila Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Výstava potrvá do konca apríla.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.