Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Online nadšenci na strednej škole

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Súťažiaci museli presne vedieť, komu budú pomáhať, ich projekt mal byť dobre šíriteľný medzi viacerými ľuďmi, spôsob spracovania si vybrali taký, aký bol pre nich najzaujímavejší - video, grafika, prezentácia, web, online hra. Na projekte pracovali sami alebo v skupine. „Dostali príležitosť zúčastniť sa kreatívneho workshopu a spolupracovať s expertmi, absolvovali online kurz a získali certifikát Web Rangera garantovaný Googlom,“ vymenúva Izabela Molitorisová zo SPŠE. Odmenou pre stredoškolákov bola návšteva pobočky Googlu.

„Študenti našej školy sa do tejto výzvy s nadšením zapojili, vytvorili zaujímavé projekty, splnili všetky kritériá potrebné k odovzdaniu prác. Boli úspešní a tak sa nám podarilo zúčastniť aj na slávnostnom vyhodnotení tejto súťaže, ktorá sa konala v Prahe,“ hovorí riaditeľ školy Štefan Krištín.

Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch „Impact HUB Praha“, kde sa pre všetkých úspešných študentov tak z Čiech, ako aj zo Slovenska vytvoril priestor pre vzájomné spoznávanie sa,predstavenie niektorých prác. Diskutovali o vhodných spôsoboch a možnostiach, ako ľudí informovať o týchto rizikách.

„Študentom sa táto akcia veľmi páčila, získali sme námety a možnosti, ako ďalej tieto projekty rozvíjať a zlepšovať. Ako škola sa plánujeme naďalej zúčastňovať na takýchto súťažiach a motivovať študentov k tvorbe rôznych materiálov, či už web stránok, blogov, prezentácií, ktoré by v súčasnej dobe mohli byť všetkým nápomocné,“ uzavrel riaditeľ.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.