Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nevydanie internej smernice o podnikateľskej činnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Interná smernica o podmienkach a postupe pri vykonávaní podnikateľskej činnosti nebola vypracovaná. Taktiež nebola vypracovaná kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá je základom pre stanovenie ceny poskytovaných prác a služieb vykonávaných v rámci podnikateľskej činnosti.

Legislatíva / zhodnotenie

Čl. 2. bod 7 Pokynu č. 1/2011, ktorým sa určuje jednotný postup škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Čl. VII. Metodického usmernenia č. 1/2011, ktorým sa bližšie určujú podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Odporúčanie

Vypracovať internú smernicu k vykonávaniu podnikateľskej činnosti v zmysle pokynu predsedu KSK, v ktorej bude zapracovaná aj kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá je základom stanovenia ceny poskytovaných prác a služieb vykonávaných v rámci podnikateľskej činnosti.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.