Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Osobnosti - posledný týždeň na predkladanie projektov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cieľom tejto výzvy je predstaviť známe osobnosti, ktoré sa narodili, žili, pôsobili alebo v súčasnosti žijú a pôsobia v Košickom kraji a pritiahnuť pozornosť návštevníkov na miesta s nimi späté. Špecifickou prioritou výzvy je dokumentovať, propagovať a popularizovať významné osobnosti a ich prostredníctvom Košický kraj.

„Projekt môže byť tiež zacielený na fiktívnu, či literárnu osobnosť, ktorá má súvis s Košickým krajom,“ prezrádza Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, sprostredkovateľského orgánu výzvy, „Výstupom projektu má byť produkt kultúrneho cestovného ruchu zameraný na život a dielo osobnosti, viazaný a využívajúci nehnuteľný objekt, ktorý osobnosť pripomína.“

Výber osobností žiadateľmi musí zohľadniť ich význam a celkový prínos, tak, aby osobnosti reprezentovali celý kraj a nemali len lokálny význam. Rozhodovať bude originalita produktu, ako aj význam a atraktívnosť osobnosti.

Predkladanie projektov má uzávierku 12. februára 2016. Celková alokácia na výzvu predstavuje 60 000 eur a na jeden projekt je možné získať dotáciu minimálne vo výške 2 000 eur a maximálne 6 000 eur.

Výzva podporí projekty realizované na území Košického samosprávneho kraja s termínom ukončenia do 30. novembra 2016. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Košického samosprávneho kraja, ako aj organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie dotácie a účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita. Všetky informácie a dokumenty k výzve sú zverejnené na stránkach www.terraincognita.skwww.vucke.sk.

Program Terra Incognita je samostatný program Košického samosprávneho kraja iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Hlavnou témou programu je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na troch tematických cestách - Železnej, Gotickej a Vínnej.

Súvisiace dokumenty (PDF):

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.