Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Legislatíva EU 2014+

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Legislatívne návrhy v oblasti politiky súdržnosti EÚ :2014-2020

Európska komisia prijala dňa 6. októbra 2011 návrhy právnych predpisov v oblasti politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020. K týmto návrhom sa v priebehu rokov 2012 a 2013 vyjadria Rada a Európsky parlament.

Komisia navrhla niekoľko dôležitých zmien, pokiaľ ide o charakter politiky súdržnosti a jej uplatňovanie, konkrétne:

To nadväzuje na prijatie návrhu budúceho viacročného finančného rámca Komisiou v júni 2011 na rovnaké obdobie: rozpočtu na uskutočňovanie stratégie Európa 2020. Komisia sa vo svojom návrhu rozhodla, že politika súdržnosti by mala naďalej zostať zásadným prvkom budúceho finančného balíka, a zdôraznila jeho kľúčovú úlohu pri uskutočňovaní stratégie Európa 2020.

Celkový navrhovaný rozpočet na obdobie rokov 2014-2020 bude 376 miliárd EUR vrátane financovania nového nástroja „Spájame Európu“, ktorý má posilniť cezhraničné projekty v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií.

 Návrh rozpočtu 2014-2020  mld. €

Menej rozvinuté regióny (do 75% HDP)

Prechodné regióny (od 75% do 90% HDP)

Viac rozvinuté regióny (nad 90% HDP)

Územná spolupráca

Kohézny fond EÚ

Extra rozpočet pre vonkajšie a riedko osídlené regióny

162,6

39,0

53,1

11,7

68,7

0,9

Celkovo (vrátane alokácie 2,5 mld.€ na nástroj Potraviny pre znevýhodnené osoby)  336
 Nástroj prepájania Európy pre dopravu, energiu a IKT 40 mld.€ + 10 mld.€
z Kohézneho fondu EÚ na dopravu
Celkovo 376

Legislatívny systém politiky súdržnosti tvorí:

Dokumenty na stiahnutie nájdete na linku : www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.