Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nezverejnenie štvrťročnej súhrnnej správy o zákazkách, ktoré nespĺňajú podmienky podľa ust. § 4 ods. 2 alebo 3 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. iné zákazky ako zákazky nadlimitné a podlimitné.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Zverejňovať raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách v rozsahu ustanovenom zákonom o verejnom obstarávaní, t.j. v profile zverejniť raz štvrťročne správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku verejný obstarávateľ uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.