Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Krátkodobý prenájom a nájom hnuteľnej veci do 3 500 €

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Neoznámenie nájmu zvereného majetku (krátkodobý prenájom a nájom hnuteľnej veci do 3 500 eur) správcom KSK.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 12 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Správca je povinný krátkodobý prenájom a nájom hnuteľnej veci do 3 500 eur oznámiť KSK.

Právny stav ku (mesiac/rok)

01/2015

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.