Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Likvidácia neupotrebiteľného hnuteľného majetku správcom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Likvidácia neupotrebiteľného hnuteľného majetku správcom, ktorého zostatková hodnota prevyšuje 3 500 eur bez súhlasu KSK (predsedu KSK), prípadne do 3 500 €, bez odborného posudku o neopraviteľnosti, zastaranosti alebo nepoužiteľnosti, bez rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku, bez priloženej zápisnice likvidačnej komisie s uvedením spôsobu likvidácie a dokladu o fyzickej likvidácii tohto majetku.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 2 ods. 7 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.01.2015.
§ 11 ods. 1, 2 a 3 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Správca môže vykonať likvidáciu neupotrebiteľnej hnuteľnej veci bez súhlasu KSK v prípade, ak bolo vydané rozhodnutie o jej neupotrebiteľnosti a jej zostatková cena neprevyšuje 3 500 eur. V prípadoch likvidácie strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov sa neupotrebiteľnosť posudzuje najmä na základe odborného technického posudku o ich neopraviteľnosti, zastaranosti alebo nepoužiteľnosti podľa obstarávacej ceny majetku. Likviduje sa len neupotrebiteľný majetok. Súhlas s likvidáciou udeľuje predseda. V prípade likvidácie neupotrebiteľných hnuteľných vecí sa k dokumentácii o likvidácii majetku prikladá zápisnica likvidačnej komisie, v ktorej musí byť uvedený spôsob likvidácie, prípadne sa k zápisnici priloží aj doklad o fyzickej likvidácii.

Právny stav ku (mesiac/rok)

01/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.