Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nepriznanie príplatku za riadenie vedúcemu zamestnancovi, resp. vedúcemu pedagogickému zamestnancovi vykonávajúcemu pozíciu vedúceho zamestnanca podľa platnej organizačnej štruktúry a skutočne vykonávanej riadiacej práce.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Odporúčanie

Vedúcemu zamestnancovi, resp. vedúcemu pedagogickému zamestnancovi patrí príplatok za riadenie podľa platnej organizačnej štruktúry a skutočne vykonávanej riadiacej práce.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.