Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Evidencia pracovného času pri prácach na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovnej činnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Chýbajúca evidencia pracovného času pri prácach na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti a evidencia vykonanej práce pri dohode o vykonaní práce.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 224 ods. 2 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Odporúčanie

Pri prácach na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti viesť evidenciu pracovného času zamestnancov tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.
Pri prácach na základe dohody o vykonaní práce viesť evidenciu vykonanej práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.